17 Augusti 2022

Samhälle

Kommunen utökar antalet musikskolor

MUSIK Efter en ny upphandling erbjuder Österåkers kommun från hösten 2018 ytterligare en utförare av musikundervisning för barn och unga.

Då finns fyra olika musikskolor med ett brett utbud av kurser att anmäla sig till.

Målet med musikskolorna är att barn och ungdomar ska få utveckla sitt musikintresse och lära sig att spela ett instrument eller sjunga med hjälp av erfarna pedagoger och musiker. Musikskolorna erbjuder ämneskurser samt möjligheten att spela tillsammans med andra i en orkester eller ett band samt körsång.

Som en av få kommuner i landet beslutade Österåker för sju år sedan att bredda musikskoleutbudet för barn och unga och få bort köer genom att erbjuda privata musikskolor utöver den kommunala. Dessa måste upphandlas, vilket görs vart fjärde år.

Sedan tidigare finns Österåkers kommuns musikskola, Svenska Popskolan AB och Musikhuset i Åkersberga AB, men nu har även Kulturföreningen Livat beviljats som ny utförare från och med i höst.

– Med vår modell ger vi alla ungdomar chansen att få tillgång till en musikskola. I denna upphandling lägger vi extra fokus på personer med funktionsvariationer samt att musikskolorna erbjuder sociala sammanhang för sina elever, säger Mathias Lindow (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar mer information här Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Mån - Fre 09:00 - 16:00
(Lunch 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara