29 Januari 2023

Samhälle

Roslagsbanan

1901 öppnades Södra Roslags Kustbana mellan Roslags-Näsby och Åkersberga. Banan byggdes av ett privat bolag, AB Södra Roslags Kustbana, men trafikerades av SRJ. 1906 förlängdes den till Österskär av fastighetsbolaget AB Åkersberga-Trälhafvet. Linjerna köptes upp av SRJ 1909.


Med åren tillkom flera järnvägar, framför allt i norra Roslagen, men SRJ visade sig bli den mest framgångsrika och köpte snart upp de andra banorna i området. Detta gjorde att namnfrågan togs upp. Först ändrades namnet till Stockholm-Rimbo Järnvägar (d.v.s pluralis) och sedan, 1909, till Stockholm-Roslagens Järnvägar. Från och med 1925 kontrollerades alla bolagen av SRJ.

Du kan läsa mer om Roslagsbanans historia på Roslagsbanan.com

Lions Club Österåker

Lions Club Österåker bildades 1960 och har ca 50 medlemmar, som samlar in och delar ut ca 500 000 kr varje år.

Läs mer

Rädda Barnen Österåker

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.
Vi är politiskt och religiöst obundna.

Synpunkter och förslag

Österåkers kommun strävar hela tiden efter att bli bättre och vill därför ha synpunkter från dig som bor i kommunen. Berättar vad du tycker om det arbete som utförs och det bemötande man ger. Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom olika områden. Detta är inte detsamma som medborgarförslag eller felanmälan.

Du hittar mer information här Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offfentliga.


TISDAG.........14:00-18:00
TORSDAG.....14:00-17:00
LÖRDAG.......10:00-14:00

För inlämning av saker:
Mån - Fre 09:00 - 16:00
(Lunch 12:00 - 13:00)
Vid behov hämtar vi. OBS! Det ska vara färdigpackat, rent och ”säljbart”.
Kontakta oss på tel. 08-540 22 228

Berga Second Hand låter vinsten av verksamheten gå tillbaka till olika projekt i Åkersberga samt nationellt och internationellt.

Spara

Spara