24 Februari 2024

Österåkers Historia

Roslagsbanan

1901 öppnades Södra Roslags Kustbana mellan Roslags-Näsby och Åkersberga. Banan byggdes av ett privat bolag, AB Södra Roslags Kustbana, men trafikerades av SRJ. 1906 förlängdes den till Österskär av fastighetsbolaget AB Åkersberga-Trälhafvet. Linjerna köptes upp av SRJ 1909.

Läs mer

Hur bildades Åkersberga?

HISTORIA Tätorten Åkersberga uppstod i Österåkers socken tack vare järnväg och närhet till Stockholm. I början av 1900-talet byggdes Södra Roslags Kustbana ut och blev en relativt snabb och väderokänslig förbindelse med Stockholm. 1901 byggdes en station på ett gärde som tillhörde gården Berga. För att skilja den från andra stationer med samma namn skyltades den som "Åkers Berga", d.v.s. "Berga i Åkers skeppslag". Senare kom namnet att skrivas med bindestreck och slutligen bildades dagens namn

Läs mer

Vita Huset, Ekbacken

Hembygdsgården i Ekbacken är röd till färgen men kallas fortfarande Vita huset. Byggnaden var en gång prästgård och stod uppe vid kyrkan. 1985 beslöt kyrkofullmäktige i Österåker att huset skulle rivas. I Hembygdsföreningen tyckte man att huset var värt ett bättre öde. Det var ju delvis byggt på 1700-talet. Föreningen hade ett gäng “sega gubbar”, pensionärer med tummen på rätta stället i handen, och de åtog sig att gratis riva huset och återuppbygga det i Ekbacken. Det skulle också ge föreningen en efterlängtad hembygdsgård.

Läs mer

Så länge har vi hetat Åkersberga

HISTORIA Visste du att ordet åker alltid har varit förknippat med vår kommun? På de första kartorna över området användes det latinska namnet för åker; agaria. Fram till 1900-talets början fanns det inte något egentligt centrum i det som skulle komma att bli Åkersberga, de mindre gårdssamlingar som fanns låg vid Aker, Stenhagen och Åkers bro.

Läs mer

Brand på Norrgårdsvägen 1980

Minns nu branden på Norrgårdsvägens tak 1980?  Branden orsakedes av trätrallar och skapade stor uppståndelse och uppmärksamhet.

Östra Ryds historia

I den innersta delen av Stockholms skärgård ligger Östra Ryd. Socknen domineras av de två stora godsen, Bogesund i söder och Rydboholm i norr. Socknen har i sekler karaktäriserats av sina gods och deras namnkunniga ägare, men också de strävsamma sockenborna har satt sin prägel på bygden
Tanken med den här hemsidan är att berätta Östra Ryds historia.

Du hittar sidan här

På Kulturarv Stockholm samlas digitalt material om Stockholms stad och län. Här kan du söka i databaser, hitta länkar till digitaliserat material och längre fram själv bidra med eget material. Sidorna vänder sig till alla som är intresserad av kulturhistoria.

Här kan du läsa vad som finns om Österåker

Vykort från Österåker / Östra-Ryd

På Upplandia.se finns 92 vykort från Österåkers historia.
Du hittar dem här

Österåkers forntid

Österåkers kommun är en av Upplands äldsta kulturbygder. Genom arkeologiska fynd har bosättningar kunnat dokumenteras ända tillbaka till äldre stenåldern. Långhundraleden var under senare forntid och medeltid den huvudsakliga seglingsleden från Östersjön till Uppsala med sin början intill nuvarande tätorten Åkersberga. Våra äldsta förfäder levde i en utskärgård med fiske och säljakt som basnäring. Inom Österåkers kommun finns också rikliga fornlämningar från bronsålder och järnålder. Många nuvarande gårdar har anor från Vikingatiden.

Källa och mer information: Fornåker.org

Ett uppslagsverk om Åkersberga där du kan hitta mycket historia från Österåkers kommun

Historiska filmer


 Film Wiraspelen 1985

1985 satte man upp den allra första föreställningen av Wiraspelen. Sollentuna filmklubb fanns på plats under hela uppbyggnaden för spela in förberedelserna.

Här kan du se filmen


Du vet att du är från Åkersberga när...

En kul och minnesvärd grupp med mycket historiskt innehåll finns på facebook där man kan berätta om sina minnen från Åkersberga genom tiderna. Bland mycket annat finns Täljö-Kalle, Kipplers, Bröderna Jansson, Kapten Krook och mycket, mycket annat upplagt. Även bilder och annat skoj från förr hittas.
Se sidan här

Björklidens Gårdsmuseum

Björklidens gårdsmuseum på Ljusterö vill ge dig en inblick i hur livet i Stockholms skärgård var förr.
Här visas föremål från framför allt 1900-talets början, vilka skildrar både människornas liv och arbete. Du kan bland annat betrakta föremål från fiske, hönseri och jordbruk.

Läs mer

Åkers kanal

Innan det blev en kanal kallades den för Åkers å eller Åkersströmmen. Detta ändrades till Åkers kanal när man 1825 byggde farleden mellan Garsviken och Trälhavet.
Kostnaden för byggandet uppgick till 94 090 kronor. Kanalen blev därefter utvidgad och förbättrad flera gånger.

Här finns en utdragbar information om Åkers kanal