29 Januari 2023

Kultur & Nöje

Nya arkeologisk utgrävning i Österskär

ÖSTERÅKERS HISTORIA Den 6-31 augusti pågår en forskningsutgrävning vid lämningarna av ärkebiskopsborgen Biskopstuna i Österskär. En georadarundersökning från 2014 visar strukturer under marken intill borgruinen som inte är kända sedan tidigare. Dessa ska nu undersökas av arkeologer tillsammans med allmänheten, som ges möjlighet att vara med och gräva fram historien.


Biskopstuna är en ruin med få motsvarigheter i Sverige, vars äldsta historia vi vet relativt lite om. Forskningsutgrävningen arrangeras av Österåkers kommun och Arkeologerna, som är en del av myndigheten Statens historiska museer.

Österåkers kommun och Arkeologerna gör det möjligt att i kursform delta som privatperson i utgrävningen. Förutom en vecka i fält, inkluderar kursen en endagsutbildning och uppföljning av resultaten. Det finns också möjlighet att endast vara med en dag i fält. Intresseanmälan görs på österåker.se fram till den 31 maj. Urval och sammansättning av de olika grävlagen görs sedan av Arkeologerna. Kursen är avgiftsbelagd.

– Det här är en unik chans att få vara med på en spännande utgrävning där deltagarna får lära sig hur arkeologen kan avslöja Biskopstunas dolda historia, säger Ann-Mari Hållans Stenholm, arkeolog från Arkeologerna.

Samtidigt som utgrävningen pågår arrangerar Österåkers kommun och Österåkers hembygds- och fornminnesförening visningar och barnaktiviteter på platsen. Denna verksamhet sker på tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 12-15 under hela utgrävningstiden, samt på Arkeologidagen den 26 augusti.

– De nationella målen för kulturmiljö betonar vikten av att skapa delaktighet i kulturmiljöarbetet. Tillsammans med hembygdsföreningen har kommunen tagit fram ett spännande program för allmänheten i anslutning till utgrävningen vid Biskopstuna. Vi hoppas på att få möta många och fortsätta dialogen om hur den här platsen kan värnas och utvecklas, säger Birgit Lindholm, kultursekreterare.

Åkersberga Filmstudio

MEDLEMSKORT kostar 400:- (11 filmer) och säljs på BIBLIOTEKET  före varje föreställning.
Enstaka biljetter säljs inte!
INFORMATION:
Mats Sladö 540 654 36
Eddie Vivenius Telefon och sms: 070-436 11 99 eller 073-822 8528
ÅLDERSGRÄNS: 15 år

Filmutbud och mer information hittar du här

Grundades år 1979 och är en av Sveriges äldsta loklarevyer
Har två SM-titlar: 1992 samt 2002

Radio Österåker

Österåkers kommuns Kulturpristagare

2018:Niklas Fischer, Biograf Facklan
2017: Michael Fant, Österåkers kulturförening
2016: Bo Zetterlund, text och musik
2015: Frederik Zäll, musik
2014: Anette Nygårds, keramik
2013: Urban Westerlund, musik
2012: SPF Österåker och PRO Österåker, förening
2011: Torill Findeisen, konst
2010: Jessica Lindberg, musik (operafestival på Ljusterö)
2009: Magnus G Bergström, teater och scenkonst
2008: Kristina Ohlsén –Runolf, musik (kantor, körledare)
2007: Atle Eimre, bildlärare
2006: Rolf Zaar, musik
2005: Österåkers konstförening, konst och hantverk
2004: Gunnar Winberg, hembygdsvård
2003: Lasse Eriksson, musik
2002: Curt Wägerth, smed (Wira bruk)
2001: Inger Bergström, kulturlivet i Österåkers kommun
2000: Kerstin Öjner, hembygdsarkeolog, författare
1999: Nina Borgström, revy
1998: Konstnärer till ”kulturskeppet”, konst
1997: Mats Sladö, film