10 April 2020

Konst & Hantverk

Sommarutställning på Länsmansgården

Mellan den 4 juni - 31 augusti kan du se en sommarutställning på Länsmangården. Utställare är Ulrika Hydman Vallien och Hubert Hydman.
Öppettider är lördag - söndag 11.00 - 16.00.

Läs mer


Köp en bit timmer

Restaureringen av den anrika Länsmansgården pågår för fullt.
Bidra till restaureringen genom att köpa en bit timmerstock.
Pris: 250 kr/m eller 6 m för 1000 kr!
Sätt in valfritt belopp på föreningens plusgirokonto 65 09 78-0, ange Timmer och ditt namn.

  Utställning 
  Maria Sivander

  14 november - 6 december 2015
Konst av Maria Sivander på 
Österåkers konsthall - Länsmansgården.

Läs mer


Konst i Roslagen 2015

KULTUR & NÖJE  Lördagen den 3 och söndagen den 4 september mellan 10-17 har du för 18 året möjlighet att bevittna Konst i Roslagen.
Den som vill kan då under enkla former besöka de flesta av regionens etablerade konstnärer och konsthantverkare i deras egna miljöer. Vilka det är och var de ställer ut kan du se här.

Läs mer

Sök Kultur- och fritidstöd

BIDRAG Hos kommunens Kultur – och utbildningsnämnd kan du i början av året söka kulturbidrag om du vill producera ett kulturevenemang. Österåkers kommun prioriterar evenemang som involverar professionella kulturaktörer, håller hög kvalitet, vänder sig till en bred publik, samt har producenter med tidigare evenemangsvana.

Läs mer

Föreningar Konst & Hantverk

Konsthantverkarna i Österåker

Vi är en grupp hantverkare och konsthantverkare som erbjuder våra alster till försäljning. Här hittar du t ex keramik, silver- och stenföremål, silversmycken, träarbeten, glas, återbruk, stickat, tenntrådsarmband mm

Läs mer om oss här

Sök bidrag

Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.

Österåkers kommun

Hos kommunens Kultur – och utbildningsnämnd kan du senast den 15 januari söka kulturbidrag om du vill producera ett kulturevenemang. Österåkers kommun prioriterar evenemang som involverar professionella kulturaktörer, håller hög kvalitet, vänder sig till en bred publik, samt har producenter med tidigare evenemangsvana.

Postkodlotteriets kulturstiftelse

Kulturstiftelsen tar löpande emot projektidéer. Börja gärna med att skicka in en kort beskrivning om projektet i formuläret nedan. I detta steg behöver ni inte skicka in några bilagor. Vi återkommer inom några veckor om vi vill utveckla idén tillsammans med er, var på en formell ansökan görs. För att säkra processen av er ansökan bör vi ha den tillhanda minst fyra månader före projektstart.

Prova på keramik

Anette Nygårds är vinnare av kommunens kulturpris 2014. Om du är intreserad av att prova på keramik kan du göra det i hennes atelje vid västra flyglarna.
Här är en länk dit.